ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2022

 

Lista proiectelor câștigătoare

 

 1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.

 

 1. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de legislația română.

 

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Se acordă finanţare nerambursabilă cultelor religioase din județul Harghita sau cultelor din alte județe în colaborare cu cultele religioase din județul Harghita, pentru activităţi religioase întreprinse pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita,  respectiv pentru activități religioase legate de viața spirituală a comunității județului Harghita

Proiectele trebuie să îndeplinească concomitent următoarele criterii:
–  Vor fi finanțate numai evenimentele cu caracter județean și cu un buget de minimum 10.000 lei;

–  Contribuția proprie este de minimum 35%.

 

Perioada de implementare a programului ce urmează a fi organizat trebuie să fie după depunerea cererii, evaluarea pozitivă și încheierea acordului de cooperare cu Consiliul Județean Harghita.

În cazul în care contractul este încheiat după data planificată de implementare a programului, solicitantul are posibilitatea de a modifica data de implementare a programului la o dată ulterioară.

Consiliul Județean Harghita poate sprijini doar evenimentele organizate până în data de 15 decembrie 2022.

În cazul în care cererea  solicitantului a fost acceptată, acesta are obligația ca în termen de 30 de zile de la data implementării programului să depună documentele necesare în vederea decontării cheltuielilor.

Decontarea cheltuielilor pentru programelor implementate va avea loc obligatoriu în anul 2022 (inclusiv a celor care se realizează în perioada 01 – 15 decembrie 2022).

 

 1. Durata programului: anul 2022.

 

 1. Locul și data limită de depunere a formularelor de solicitare:

Solicitantul va depune formularul de solicitare în format electronic (format scanat pdf.), la următoarele adrese de email:   info@judetulharghita.ro și borkamaria@judetulharghita.ro .

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online:

 • 11 aprilie 2022, orele 16:00 ;
 • 13 iunie 2022, orele 16:00;
 • 22 august 2022, orele 16:00;
 1. Formularul de solicitare:

– se poate procura de la biroul 225 al Consiliului Județean Harghita sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul https://judetulharghita.ro/proiecte/  . Persoana de contact: Borka Maria-Magdalena, telefon: 0266-207700, (interior: 1712), e-mail: borkamaria@judetulharghita.ro.

 

Borboly Csaba

Președinte