ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2021

 Sesiunea a II-a

 1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.

 

 1. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

 

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:
 • Exclusiv viața spirituală – sprijinirea evenimentelor spirituale extraordinare internationale

Formular de solicitare

 Solicitanții trebuie să corespundă concomitent următoarelor criterii:
–  În cadrul programului vor fi finanțate acțiuni și evenimente organizate în perioada 20 august – 30 noiembrie;
– Vor fi finanțate numai evenimentele cu caracter județean și cu un buget mai mare de 15.000 lei;

– Contribuția proprie este de minimum 35%.

 

 1. Durata programului: anul 2021.

 

 1. Locul și data limită de depunere a formularelor de solicitare:

Solicitantul va depune formularul de solicitare în format electronic (format scanat pdf.) la adresele de e-mail info@hargitamegye.ro sau  info@judetulharghita.ro și  moldovanradu@hargitamegye.ro .

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online: 24 august 2021, ora 15,00.

 

 1. Formularul de solicitare:

– se poate procura de la biroul 206 al Consiliului Județean Harghita sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul https://judetulharghita.ro/proiecte/  . Persoana de contact: Moldovan Radu, telefon: 0734-994361, e-mail:  moldovanradu@hargitamegye.ro.

 

 

Borboly Csaba

Președinte