Program turistic – 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2021

Ghidul solicitantului

 1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
 2. Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.
 3. Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Activităţile finanţate prin acest program sunt:

 • Sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional:
 • parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,
 • trasee de cicloturism,
 • trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj,
 • izvoare şi băi de apă minerală;
 • realizarea punctelor selfie Visit Harghita, în locurile frecventate de turiști,
 • sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul Harghita și promovarea acestora;
 • sprijinirea activităților legate de extinderea bazei de date a valorilor patrimoniului natural al județului Harghita;
 • sprijinirea organizării taberelor turistice internaționale, naționale pentru păstrarea şi conştientizarea valorilor natural, culturale şi istorice (tabere de cel puțin 6 zile);
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea unităților de primire a turiștilor, pensiunilor, etc.).

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

 1. Suma aprobată pe anul 2021: 100.000 lei
 2. Durata programului: anul 2021.
 3. Locul și data limită de încărcare a propunerilor de proiecte:

Propunerea de proiect va fi semnată cu semnătură electronică, apoi va fi încărcată pe platforma online, iar după încărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF cu toate informațiile relevante ale cererii de finanțare, care va fi semnat electronic și va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la andreasalamon@hargitamegye.ro.

Data limită de încărcare este 14 mai 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.