Program sport – 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2021

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 1. Beneficiarii programului

Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare (asociațiile sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 și Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

-Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

-Sportul pentru toţi – evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.
 • participarea la competiții sportive de masă

-Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale

-Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

 1. Suma aprobată pe anul 2021: 800.000 lei.
 2. Durata programului: anul 2021.
 3. Locul și data limită de încărcare a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va încărca propunerea de proiect semnată cu semnătură electronică  pe platforma online, iar după încărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF cu toate informațiile relevante ale cererii de finanțare, care va fi semnat electronic și va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la andreasalamon@hargitamegye.ro. Data limită de încărcare este 19 mai 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

 1. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 2. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 20 mai, ora 08,00 – 20 iunie 2021, ora 16,00.