AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertății nr. 5, județul Harghita

EXAMEN DE PROMOVARE

 

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita organizează examen de promovare în vederea promovării în grad profesional în cadrul instituției, pentru :

1.Compartimentul ”Dezvoltare economică”

-din funcția inspector de specialitate grad profesional debutant, în funcția inspector de specialitate grad profesional asistent- Programul Județul Harghita: Mediu atragător pentru afaceri”

Condiții de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare :

  • să aibă 1 an vechime în gradul profesional debutant -din care promovează ;
  • candidatul trebuie să fi obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale .

Examenul de promovare va avea loc la sediul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, în data de 16 septembrie 2022 ora 10.00.

Examenul constă în susținerea unei probe scrise, conform listei subiectelor stabilite de comisia de examinare.

Dosarele de înscriere pentru examenul de promovare se depun la sediul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita până la data de 09.09.2022, ora 14.00.

Bibliografie :

-Devizul ProgramuluiJudețul Harghita: Mediu atragător pentru afaceri”

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  1. Partea III, titlul V, cap. VI – Consiliul Județean, cap. VII – Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean,
  2. Partea VI, titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, M. Of. nr. 663 din 23 oct. 2001.
  • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Miercurea Ciuc, 23.08.2022