Proiecte de hotărâre privind aprobarea asocierii  U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea prin Consiliul Local al comunei Remetea, în vederea realizării unui „Drum de acces la Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea”;

Proiect de hotărâre

Referat de aprobare

ANEXA NR.1

Proces Verbal de afisare