Proiecte de hotărâre  privind aprobarea derulării multianuale a programului ”Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita” și aprobarea cheltuielilor legate de acest program;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Proces Verban de Afisare