Proiecte de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 118/2021 privind derularea programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale”, al Consiliului Judeţean Harghita și aprobarea Programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii 2021-2023 al Consiliului Judeţean Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare