Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 204/2021 privind derularea Programului „Academica”, al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021 și aprobarea Programului „Academica” al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2021-2023;

Proiect De Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa 2

Proces-Verbal de Afisare