Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2022;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Proces VErbal de Afisare