Proiect de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2021 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;

 Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 2

Proces Verbal de Afisare