Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 250/2022 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa1

Anexa 2

Proces-Verbal de Afisare