Proiect de Hotărâre: privind aprobarea derulării Programului privind creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul Județean Harghita pentru anul 2021;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa1

Proces Verbal de Afisare