Proiect de Hotărâre: privind aprobarea Normelor specifice referitoare la desfăşurarea activităţii Unității de achiziții centralizate;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa1

Proces Verbal_de afisare