62-Proiect de Hotărâre: privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”;

Proiect de Hotărâre

Referat de aprobare

Anexa 1

Anexa 1 MODEL

Proces-Verbal de Afisare