Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2023, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Proces Verbal de Afisare