Proiect de Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2006 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul Programului Interreg Europe;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Proces Verbal