Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor anuale de venit pe anul fiscal 2023 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita;

 Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa

Proces Verbal de Afisare