Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Suseni în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuare în comuna Suseni-etapa II”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Anexa

Proces Verbal