59-2022-Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa 1nr.

Proces Verval de Afisare