Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita 176/2022 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024;

Proiect de hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Proces verbal de Afisare