Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale” pe anul 2023 în județul Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Proces verbal de afisare