Proiect de Hotărâre: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Regulament Anexa1

Proces-Verbal