Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2023;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Proces verbal de afisare