Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita;

 Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Proces verbal de afisare