Proiect de Hotărâre: privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 208/2021 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021;

Proiect de hotărâre

Referat de aprobare

Anexa 1 

Proces_verbal_de_afisare