Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 279/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare;

Proiect de Hotărâre

Referat de aprobare

Proces Verbal De Afisare