Proiect de hotărâre privind modificarea ;i completarea Hotărârii nr. 60/2016 privind  asocierea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Pro cultura Siculi” „Közösségek Közti Társulás”;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Proces Verbal De Afisare