Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 455/2021, cu modificările și completările ulterioare, privind Normele specifice referitoare la desfăşurarea activităţii Unității de achiziții centralizate;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Proces-Verbal De Afisare