Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anii 2022-2024;

 Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare