Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 18/2022 cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anii 2022-2024;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare