CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 1. Compartimentul unitatea centralizată de achiziții, din cadrul Serviciul achiziții publice:
 • Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice, juridice, management sau inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

 1. Compartimentul achiziții publice din cadrul Serviciului achiziții publice
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Concursurile vor avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– Proba scrisă – 16 august 2022, ora 13.00

– Proba de interviu – 22 august 2022, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 01 august 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 12.07.2022-01.08.2022.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, adresa de e-mail izsakjuidth@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Compartimentul unitatea centralizată de achiziții

Compartimentul achiziții publice

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Compartimentul unitatea centralizată de achiziții

Compartimentul achiziții publice

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Compartimentul unitatea centralizată de achiziții

Compartimentul achiziții publice

 • Rezultatul probei scrise:

Compartimentul unitatea centralizată de achiziții

Compartimentul achiziții publice

 • Rezultatul interviului:

Compartimentul unitatea centralizată de achiziții

Compartimentul achiziții publice

 • Rezultatul final:

Compartimentul unitatea centralizată de achiziții

Compartimentul achiziții publice

Borboly Csaba

Președinte