CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Direcția generală patrimoniu, Compartimentul  administrarea patrimoniului:

-Referent, clasa III, grad profesional principal

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • Proba scrisă: 27 iulie 2022, ora 12.00
  • Proba interviului: 02 august 2022, ora 12.00

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 12 iulie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 23.06.2022 –12.07.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Barta Judit, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1408, adresa de e-mail bartajudit@judetulharghita.ro .

Compartimentul  administrarea patrimoniului

Compartimentul  administrarea patrimoniului

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Compartimentul  administrarea patrimoniului

  • Rezultatul probei scrise:

Compartimentul  administrarea patrimoniului

  • Rezultatul interviului:

Compartimentul  administrarea patrimoniului

  • Rezultatul final:

Compartimentul  administrarea patrimoniului

Borboly Csaba

Președinte