Proiect de Hotărâre: privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de aprobare

Proces-verbal