Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022”;

Proiect de Hotarare

Referar de aprobare

Anexa nr.1

Proces Verbal de Afișare