Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 01.01.2033”;

Proiect de hotarare

Referat de aprobare

Anexa 1

Proces Verbal De Afisare