Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor revizuit, a Caietului de sarcini și modelul Contractului de concesiune în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport  a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la Corund, Miercurea Ciuc și a centrelor de colectare separată a deșeurilor  de la Toplița, Gheorgheni, Bălan, Corund, Miercurea Ciuc, Cristuru Secuiesc, Vlăhița și Sânsimion și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita, la care Județul Harghita este membru asociat;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare SIMD

Anexa 1

Anexa 1 a

Anexa 2

Proces Verbal De Afisare