Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anii 2022-2024, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexă

Proces Verbal de afisare