Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de coordonator de proiect și a Unității Administrativ Teritoriale Județul Harghita, în calitate de entitate afiliată, la proiectul „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816, Acronim 2022-RO-CAP-ACT al Comisiei Europene-EU

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexe

Proces Verbal de aprobare