Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 18/2022 cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anii 2022-2024, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa

Proces Verbal de Afisare