Proiect de hotărâre privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexe

Proces Verbal de aprobare