Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 428/2022 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul fiscal 2023, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare