Proiect de hotărâre – privind aprobarea Programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”;

ProiectDeHotarare

ReferatDeAprobare

Anexa-1

Anexa-2

Anexa-3

ProcesVerbalDeAfisare