Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Municipiul Gheorgheni și cu Muzeul Tarisznyás Márton în vederea realizării în comun a investiției ”Reparații capitale în moara Tinka din Gheorgheni după situația de urgență cauzată de prezența  Merulius Lacrymans / Serpula Lacrymans”;

Proiect de Hotarare

ReferatAprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare