Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a județului Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexe

Proces Verbal de aprobare