Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexe

Proces Verbal de aprobare