Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2022 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de aprobare