Proiect de hotărâre: privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Anexa nr. 2

Proce Verbal de Afisare