Proiect de hotărâre: privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071” Consiliul Judeţean Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces verbal de Afisare