Proiect de hotărâre: privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Proces Verbal De Afisare

Anexa1 Situatii finaciare

Anexa 2 Raport de performanta 1

Anexa 2 Raport de performanta 2